Zalety ASP


MINIMALIZACJ A PRZESTRZENI PARKINGOWEJ

 • w porównaniu z klasycznym sposobem parkowania zajęta mała przestrzeń (zarówno jeśli chodzi o powierzchnię, jak i wysokość)
 • redukcja powierzchni budowlanych oraz kosztów związanych z gruntami
 • maksymalne wykorzystanie powierzchni do parkowania, właściwie niezależnie od kształtu budynku ASP
 • wykorzystanie wąskich, ściśniętych i trudno dostępnych miejsc, w których konwencjonalne parkowanie nie jest możliwe

KOMFORT

 • brak wąskich wjazdów i wyjazdów
 • szybkość parkowania, zautomatyzowana i samoobsługowa eksploatacja, bez konieczności objeżdżania obiektu i długiego wyszukiwania wolnego miejsca
 • ochrona przed warunkami astmosferycznymi

 

BEZPIECZEŃSTWO

 • brak dostępu nieuprawnionych osób (ograniczenie szkód i kradzieży) ubezpieczenie pojazdów
 • certyfikacja systemu
 • podwyższona przejezdność okolicznych dróg

EKONOMIKA EKSPLOATACJI

 • elastyczność nastawiania taryf za parkowanie
 • niskie koszty eksploatacyjne (oświetlenie, ogrzewanie, koszty osobowe)
 • brak konieczności budowy miejsc dla ruchu osób (zbędne pomieszczenia sanitarne, zapewnienie dostępu dla niepełnosprawnych, windy, klatki schodowe, system wentylacji)

EKOLOGIA

 • ograniczenie emisji, zanieczyszczania spalinami i hałasu z jadących powoli samochodów
 • ochrona przeciwpożarowa
 • rozwiązanie podziemne umożliwia wykorzystanie terenu na powierzchni pod jakakolwiek zabudowa lub nawet tereny zielone
 • przy zastosowaniu konstrukcji stalowych łatwy demontaż i recykling budowli

ELASTYCZNOŚĆ

 • modułowy system i możliwość dobudowy jednostek parkowania
 • architektura i design – różne rodzaje osłon, kształtów i modeli
 • łączenie budynków parkingowych

Aktualności

Certyfikaty i nagrody

Firma KOMA - Industry s.r.o. jest posiadaczem następujących certyfikatów i nagród:

Business stars 2012

Certyfikat ISO 14001:2005

Certyfikat ISO 9001:2009

Certyfikat TÜV
KOMA SYSTEM.CZ (dla typu KOMA Ring)

Złote Medale w roku 2003
Na BVV w Brnie - Międzynarodowych Targów Elektromaszynowych oraz Targów Transport i Logistyka.


Poszukiwanie

frmJazykNadpis


© 2010 KOMA-Industry s.r.o., All Rights Reserved. Created by atelier smsoft.cz, Powered by CMS smallnet.