KOMA MULTI LIFT


Automatyczny system niezależnego parkowania z pionowymi poziomym składowaniem samochodów na paletach. Jeżeli dostęp do zaparkowanego samochodu jest zablokowany przez inny zaparkowany samochód, zostaje on przesunięty na inną pozycję w tym samym lub w innym rzędzie. Dlatego w systemie zawsze musi być wolne jedno miejsce. Tylko dla miejsc zadaszonych. System modułowy, z możliwością zmian zgodnych z wymaganiami. Możliwy model naziemny, podziemny i łączony. Nadaje się do parkowania typu abonenckiego.

Z powodów bezpieczeństwa zaleca się umieszczenie przed parkującymi samochodami bramy bezpieczeństwa. Obiekt posiada kilka niezależnych wjazdów. Kierowca może podjechać pod którykolwiek z wjazdów (palet). Po użyciu karty parkingowej, na ten wjazd zostanie podstawiona odpowiednia paleta, kierowca wjeżdża na nią i opuszcza pojazd.

Rozwiązanie korzystne cenowo, dające dwu- a nawet trzykrotne zwiększenie ilości zaparkowanych samochodów. Stosunkowo łatwa obsługa i konserwacja. Zastosowana sprawdzona hydraulika. Dobre rozwiązanie w przypadku parkowania samochodów wjeżdżających z jednego poziomu.

Automatyczny system niezależnego parkowania ze składowaniem samochodów na paletach nad sobą i obok siebie. Obiekt posiada kilka niezależnych wjazdów. Korzystne rozwiązanie cenowe.

Przykłady zastosowania

Budynki mieszkalne i wielofunkcyjne, obiekty biurowe, hotele, domy rodzinne, rekonstrukcje i remonty - podwyższenie pojemności miejsc do parkowania w istniejących domach, szczególnie w piwnicach.

Moduły można łączyć ze sobą dla uzyskania dwóch lub trzech rzędów samochodów nad sobą i dla kilku samochodów obok siebie. Zalecamy maksymalnie 10 samochodów obok siebie. Można wybrać szerokość i długość palet.

Identyfikacja

KOMA MULTI LIFT A X Q

A = ilość rzędów

X = ilość pięter

Q = ilość samochodów na piętrze

Kształt

PARAMETRY STANDARDOWE SAMOCHODU

 Waga  2 500 kg
 Wysokość  1 700 mm
 Długość  5 200 mm
 Szerokość  2 200 mm
 Szerokość palety  2 500 mm

PARAMETRY ALTERNATYWNE SAMOCHODU

 Waga  3 000 kg Obowiązuje dla całego obiektu
 Wysokość  1 900 / 2 100 mm Obowiązuje dla poszczególnych pięter
 Długość  5 400 mm Obowiązuje dla całego obiektu
 Szerokość palety  2 600 / 2 700 mm
aps multi lift
3d schemat multi lift

Do pobrania

Firma:

Adres:

Zakres badania:

Imię i nazwisko:

Telefon kontaktowy:

E-mail:

Treść pytania:

ověřovací obrázek

Kod potwierdzający:

Pola obowiązkowe wytłuszczonym drukiem.

Udzielenie zgody
Poprzez wypełnienie i wysłanie niniejszego formularza udzielam na podstawie przepisów czeskiej ustawy nr 101/2000 Sb., zgody na przetwarzanie danych osobowych, firmie KOMA-Industry s.r.o. jako zarządzającym danymi osobowymi lub osobom trzecim, jako opracowującym, celem dołączenia do bazy danych osobowych zarządzającego i dalszej obróbki marketingowej, mającej na celu przesyłanie informacji handlowych za pośrednictwem mediów elektronicznych według przepisów czeskiej ustawy nr 480/2004 Sb. Zgodę niniejszą udzielam dobrowolnie, ze skutkiem natychmiastowym, na czas nieokreślony. Jestem świadom, że na podstawie § 11, 21 czeskiej ustawy nr 101/2000 Sb., mam prawo dostępu do moich danych osobowych i mogę ją w każdej chwili bezpłatnie cofnąć poprzez oświadczenie skierowane na adres zarządzającego.

Aktualności

Certyfikaty i nagrody

Firma KOMA - Industry s.r.o. jest posiadaczem następujących certyfikatów i nagród:

Business stars 2012

Certyfikat ISO 14001:2005

Certyfikat ISO 9001:2009

Certyfikat TÜV
KOMA SYSTEM.CZ (dla typu KOMA Ring)

Złote Medale w roku 2003
Na BVV w Brnie - Międzynarodowych Targów Elektromaszynowych oraz Targów Transport i Logistyka.


Poszukiwanie

frmJazykNadpis


© 2010 KOMA-Industry s.r.o., All Rights Reserved. Created by atelier smsoft.cz, Powered by CMS smallnet.