Pro investory


Proč bych měl investovat do APS namísto betonového řešení? 
V oddílu „Parkovací systémy – Výhody APS“ jsou uvedeny základní výhody automatických systémů oproti standardním řešení. Základní výhodou je především úspora a maximální využití prostoru např. i v lokalitách, kde by vůbec konvenční parkování nebylo možné. Systém je navíc naprosto flexibilní a modulární pro parkování nad zemí, pod zemí, případně kombinaci obojího. Řešení lze
v podstatě přizpůsobit jakýmkoliv požadavkům investora.

Je nějaké omezení, kdy APS nelze využít?
V podstatě ne. Jednoduše lze říci, že omezením může být cena, rozměr prostoru pro instalaci.

Jak spolehlivý je systém z hlediska poruchovosti?
Při návrhu systémů APS jsou uplatňovány zásady použití kvalitních dílů jak konstrukčních tak elektronických, aby byla zajištěna maximální spolehlivost systému. Navíc jsou stanovovány pravidelné revize a preventivní prohlídky k identifikaci případných závad dříve než nastanou. A když už porucha nastane tak máme zkušené servisní pracovníky, kteří zajistí nápravu v čase přiměřeném typu závady.

Jaká je průměrná návratnost investice u APS s kapacitou cca 100 automobilů?
To nelze zcela jednoznačně říci, protože podmínky obsazenosti, cenové relace za parkování jsou tím nejvýznamnější proměnnou pro stanovení návratnosti. Naším cílem je, aby každý projekt byl návratný do 20 let.

Je systém  vhodný i pro můj rodinný domek? Vlastníme 2 automobily a jeden motocykl.
Zcela určitě. Řešení KOMA LIFT (viz oddíl „Parkovací systémy – KOMA LIFT“) je právě tím ,které je vhodné používat pro malé bytové zástavby.

Máme možnost výstavby pouze pod zemí, je váš systém pro nás vhodný?
Náš systém APS umožňuje jakoukoliv konfiguraci- podzemní, nadzemní či kombinace obou. Záleží spíše na geologických podmínkách podloží a na výskyt inženýrských sítí pod pozemkem stavby.

Jaké jsou investiční náklady na výstavbu APS?
Na tuto otázku neexistuje jednoznačná odpověď z důvodu vlivu několika proměnných – počet aut, způsob provedení- nadzemní, podzemní, typ použité technologie- hydraulický nebo elektro pohon, apod. Zkušenost, ale ukazuje, že projekty pro malé bytové zástavby jsou srovnatelné s cenami betonových garáží.  Dále je nutno zdůraznit ekonomický efekt zejména z pohledu investice do pozemku, kdy pro APS šetříme zastavěný prostor až o 50% a dále z pohledu nutných výkopových prací při podzemním řešení, kdy stejně tak šetříme na kubatuře výkopu.

Jaké jsou provozní náklady APS?
Relativně velmi nízké, když nemusíte řešit spotřebu elektrické energie z osvětlení, ventilace parkovacích domů, obsluhu ve srovnání s jinými konvenčními systémy.

Řešíte dodávku jen technologie parkování nebo celý parkovací dům?
Společně s našimi partnery nabízíme řešení komplexní, tj. od projektu, až po kompletní výstavbu, tj. řešení na klíč.

Jak máte zajištěný servis?
Díky naší divizi servisu nabízíme kvalifikovaný servis APS přímo od nás, čili od výrobce.

Jméno / společnost:

Kontaktní e-mail:

Kontaktní telefon:

Nadpis dotazu:

Dotaz:

ověřovací obrázek

Ověřovací řetězec:

Povinné položky jsou označeny tučným písmem.

Udělení souhlasu
Vyplněním a odesláním formuláře uděluji v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. souhlas se zpracováním zde poskytnutých osobních údajů společnosti KOMA-Industry s.r.o., jakožto správcem a případně jinou třetí osobou jakožto zpracovateli, za účelem zařazení do databáze správce a dalšího marketingového zpracování za účelem zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., a to na dobu neurčitou od udělení souhlasu. Beru na vědomí, že mám právo přístupu k osobním údajům a další práva dle § 11, 21 zákona č. 101/2000 Sb.. Souhlas se zpracováním osobních údajů uděluji dobrovolně a mohu jej kdykoli bezplatně na adrese správce odvolat.

Aktuality

Nabídka strojních dílů

Certifikáty a ocenění

Společnost KOMA-Industry s.r.o. je držitelem těchto certifikátů a ocenění:

Business stars 2012
Nadace společenské odpovědnosti

Certifikát ISO 14001:2005

Certifikát ISO 9001:2009

Certifikát TÜV
KOMA SYSTEM.CZ (typ KOMA Ring)

Zlatá medaile 2003
Mezinárodní strojírenský veletrh 2003 a veletrh Transport a Logistika 2003.


Vyhledávání

Jazyk


© 2010 KOMA-Industry s.r.o., všechna práva vyhrazena. Vytvořeno v ateliéru smsoft.cz, provozováno na CMS smallnet.